FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
Logo WFM 2013
Foto's
Facebook Twitter

Spelregel / voorwaarden
 

Reglement algemeen 2013Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.

 


Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld en borg is voldaan.

Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld en borg is er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld en borg.

Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het polsbandje te dragen.

Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.

Met het accepteren van het polsbandje verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.

Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele tocht/rit verplicht.

Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht. Met uitzondering van de individuele tijdritten.

De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.

Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.

Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

Het gebruik van volgauto’s is verboden.

De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.

Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Ter plekke zal het polsbandje worden ingenomen. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan Wielerfestival Montferland in 2013.
 


Reglement MTB Bergklimtijdrit 2013


Deelname aan de MTB Bergklimtijdrit is alleen toegestaan met een mountainbike en het dragen van een goedgekeurde helm.

Om mee te kunnen doen aan deze bergklimtijdrit dienen de deelnemers over een goede lichamelijke conditie te beschikken.

Deelnemers doen mee aan de wedstrijd op geheel eigen risico.

Deelnemers kunnen de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor eventuele geleden schade.

Aan deze wedstrijd nemen mountainbikers van verschillende niveaus deel. Deelnemers moeten zich ten alle tijden sportief gedragen en verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Deelnemers dienen zich aan de regels en instructies van de organisatie houden.

Bij onjuist gedrag of overtreding van de regels kan besloten worden om deelnemers niet te laten starten en of uit de wedstrijd te halen.

Inschrijving en aanmelding geschiedt door correcte invulling van het inschrijfformulier.

Het inhalen van langzamere deelnemers dient ten alle tijden aan de linkerkant te zijn. (diskwalificatie bij onjuist gedrag)

Beklimmingen en afdalingen dienen zoveel mogelijk aan de rechter kant van de paden te zijn.

 

Wielerfestival Montferland 2013
Het fietsweer in Montferland